Ma 2019. április 23. kedd,    
Béla napja van.    
Látogatók száma : 40773891    
HonlapkeszitesDr. Sorok Norbert: Bírósági csapatmunka

Három évvel ezelőtt, egy riport kapcsán került szóba a Zalaegerszegi Törvényszéken kidolgozásra és kipróbálásra kerülő, új szemléletű bírósági csapatmunka, amelynek – ha beválik – célja és feladata lett volna a bírák munkaterhének csökkentése. Dr. Sorok Norbertet, a Zalaegerszegi Törvényszék elnökét arról kérdeztem: mi történt, hogy alakult a projekt sorsa?


• Ön a törvényszéki elnöki álláshelyre benyújtott pályázatában kidolgozott egy elképzelést, amelyet egy 2014 őszén készült riportban a „bírósági csapatmunka” névvel illetett. Az elképzelés lényege, hogy a bíró munkaterhét úgy lehetne csökkenteni, hogy meg kellene növelni az őt segítő munkatársak – fogalmazók, titkárok, ügyintézők – létszámát, hogy az ítész elsősorban a „valódi” munkájára, a bíráskodásra, ítélkezésre fektethesse a hangsúlyt, és ne vesszen el a döntéshozatalt szükségszerűen kísérő, egyéb feladatok sűrűjében. Bevált az elképzelés? Ez a típusú munkamenet és ítélkezés lesz a jövő, a magyar bíróságok berkeiben?

– Remélem igen, bár azóta világossá vált számomra – illetve számunkra –, hogy nem úgy, amint azt eredetileg szerettük volna. A jogalkotó úgy döntött, hogy abba az irányba elmozdulva próbálja meg a munkamenetet meggyorsítani és a bírói munkaterhet csökkenteni, hogy megnövelte a bírósági titkárok jogosítványait – hangsúlyozta dr. Sorok Norbert, a Zalaegerszegi Törvényszék elnöke. – Azaz, a bírák tehermentesítésének az lett a jogalkotó által preferált módszertana, hogy a titkár hatáskörének megnövelésével a bírók egyes feladatainak elvégzése és elintézése átkerült a titkárokhoz. A munkateher ezáltal valóban csökkent, de nem úgy és azáltal, ahogy ezt mi annak idején modelleztük.Az állampolgárok is érzékelhetik ezt a változást, hiszen növekedett a titkáraink létszáma, akikkel egyre többször találkozhatnak a bírósági ügyek elintézése közben. Ennek tipikus példája a szabálysértési ügyek, amelyek letárgyalása, és az azokban való döntéshozatal mára szinte kivétel nélkül titkári feladat lett. Ennek pozitív hozadéka a bírói munkateher csökkenésén túl az, hogy a titkár az ügy elintézése közben „begyakorolhatja” magát, hiszen egy szabálysértési peres eljárás sokban hasonlít egy büntetőügy tárgyalásához, amelyben viszont csak és kizárólag bíró hozhat ítéletet. Vagyis a titkár ezen ügyszakban jól felkészülhet a későbbi, büntetőbírói ítélkezés mikéntjéből, azaz tárgyalásvezetési rutint szerezhet.  

– A másik ügyszak, ahol a titkárok levették a bírák válláról a terhek egy részét, az a végrehajtás. Jelentősen növekedett – úgy hiszem, nem tévedek, ha azt mondom, megduplázódott – a végrehajtási ügyeink száma: a bíróságra elsősorban a devizahitelezéssel kapcsolatos perek érkeznek – szögezte le dr. Sorok Norbert. – Viszonylag sok devizahiteles ügy mára jutott el abba a fázisba, hogy az ügyfél nem tudta tovább fizetni a megnövekedett törlesztő-részleteket, ami miatt a bank végrehajtási eljárást kezdeményezett ellene. Az így indult perek nagy száma miatt a bíráink képtelenek lennének egyéb ítélkező tevékenységük mellett még ennek az ügyszaknak az elintézését is ellátni, így a szabálysértési ügyeken kívül ez a terület, a végrehajtási ügyek az a színtér, ahol tulajdonképpen, kivétel nélkül titkárok ítélkeznek.Illetve a cég-, csőd-, felszámolási ügyszakban is új jogosítványokat kaptak a titkárok bizonyos ügyek elintézésére, így ezen a területen is tevékenykednek. Itt azonban nemcsak a titkárok, hanem a felsőfokú végzettséggel rendelkező ügyintézők is „szerephez” jutottak, ugyanis jogosultak lettek bizonyos fajta ügyek önálló elintézésére. Ezek elsősorban a felszámolási eljárások kapcsán jelentkeznek: az érdemi végzések meghozatalán kívül egyeztetések és más ügyek elintézésére jogosultak a titkárok, és a bírósági ügyintézők. Ide említhetném még példaként a cégnyilvántartást, a változások bejegyzésének intézését is.

– Polgári ügyszakban az egyesületek és alapítványok azok, ahol szintén „teret nyertek” a titkárok. Az új polgári törvénykönyv az egyesületekkel és alapítványokkal kapcsolatban jelentős változásokat hozott, emiatt az alapító okiratokat kötelező jelleggel módosítani kellett az új Polgári Törvénykönyvnek való megfelelés végett – sorolta a törvényszék elnöke.– Ennek a módosításnak a határidejét ugyan kitolták, hiszen nagy számban érintette ez a szervezeteket, de ettől függetlenül, mostanában rendszeresen érkeznek a bíróságra a változás-bejegyzési kérelmek, illetve az új alapítás iránti kérelmek is. Az ilyen típusú eljárások a törvényszék hatáskörébe tartoznak, és ezen ügyek elintézését is a titkáraink végzik, szinte teljes egészében.A büntetőeljárások során a magánvádas büntetőügyek folyamatában a személyes meghallgatásokat láthatják el a titkárok, bár ebből a munkából a bírósági ülnökök is kiveszik a részüket. Ezen felül – bár közreműködnek a titkárok, illetve a bírósági ügyintézők is egy-egy büntetőügy letárgyalása során – viszont nem kaptak olyan jelentős plusz jogosítványokat, ami az ítélkező bíró munkáját érdemben, jelentős módon segítené. Tehát a büntető ügyszakban – legalábbis a mai jogszabályi környezetet figyelembe véve – nem sok érdemi változást hozott a titkárok hatáskörének bővítése, legalábbis a bírói munkateher csökkentése szempontjából.Viszont azt is el kell mondani, hogy Zala megyében a büntető ügyszakban nincsenek olyan mértékben leterhelve az ítélkező bírák, hogy égető szükség lenne a helyzet kezelésére. Inkább a polgári ügyszak az, ahol egyre inkább leterheltségről panaszkodnak bíráink, ugyanis észrevehetően növekedett a beérkező peres ügyek száma. És ha nagy a leterheltség, az előbb-utóbb az ítélkezés minőségének rovására is mehet.

• Ez azt is jelenti, hogy csökken a bűncselekmények száma Zalában?

– Úgy fogalmaznék, hogy a bíróság elé kerülő ügyek számában érzékeltünk csökkenést. Ez nem feltétlenül jelenti a bűncselekmények számának csökkenését, hanem inkább arról van szó, hogy az ügyészség részéről történik egyre kevesebb vádemelés. A vádhatóság igyekszik minél több ügyet az elterelés, a tevékeny megbánás, jóvátétel alkalmazásával, vádemelés nélkül lezárni, másrészt vádemelés esetén is nagy számban, az ügyek nem peres elbírálását indítványozza, így ebből kifolyólag csökkent a hozzánk beérkező „klasszikus”(peres) módon intézett büntetőügyek száma – magyarázta dr. Sorok Norbert. – Az ügyészség effajta „büntetőpolitikája” kétségtelenül gyorsítja az eljárásokat, az elkövetéstől a felelősségre vonásig rövidebb idő telik el. Viszont nem minden bűnelkövetővel szemben alkalmazható ez a fajta eljárási mód, hiszen sok esetben szükség van arra, hogy a vádlott a bírája elé álljon, a szemébe nézzen, végigmenjen azon a „procedúrán”, amit egy büntetőeljárás jelent, hiszen ennek mind-mind nevelő szerepe és hatása is van. Illetve a bíróság elé kerülő esetek bizonyításának a jellege is olyan, hogy azt nem lehet egyszerűbb módon, kvázi „papíron” elintézni, hanem körbe kell járni az esetet, hogy megalapozott döntést lehessen hozni.

• Ha már a bírákról, és a bírói munkateherről beszéltünk: milyen körülmények között végezheti ítélkező tevékenységét ma egy bíró a Zalaegerszegi Törvényszéken?

– Azt tudom mondani, hogy országos összehasonlításban is jónak mondhatóak a munkafeltételeink, nemcsak itt, Zalaegerszegen, de Zala megye más bíróságai tekintetében is – mondta határozottan a Zalaegerszegi Törvényszék elnöke. – Az Zala megyében már „természetesnek” mondható, hogy minden bírónak saját, technikai értelemben is jól felszerelt irodája van, ahonnan a munkájához szükséges belső, országos adatbázisok mindegyikét elérheti, tehát biztosítva van számára az összes, naprakész jogszabálytár. Minden bíró mellett dolgozik legalább egy adminisztratív tevékenységet segítő és ellátó személy, aki általában a jegyzőkönyvvezetője, vagy a leírója. Ez az arány lehetne jobb is: az általam 3 esztendővel ezelőtt említett – tervezett – team munka fontos eleme ezek a segítő, adminisztratív munkatársak voltak, akiknek a létszámát bizony tovább kellene növelni, de persze anyagi eszközök – vagyis betölthető álláshelyek – hiányában ezt nem tudjuk megoldani.

• Mi szükségeltetik ehhez? Persze magától értetődik a válasz: gondolom pénz…

– Ehhez jogalkotói elhatározásra és döntésre lenne szükség, hogy nagyobb költségvetési keretet biztosítsanak a személyi állomány növeléséhez, de ez még várat magára. A közigazgatási bíráskodás átalakításával, amely a tervek szerint 2018. január első napjával fog indulni, a bíróságok költségvetési forrásainak egy részét is oda kellett csoportosítani, hiszen bírákra, titkárokra, adminisztratív munkatársakra lesz ott is szükség – részletezte dr. Sorok Norbert. – Annyi bizonyos, hogy Zala és Fejér megye a veszprémi székhellyel működő közigazgatási bíráskodási régióba fog tartozni – tehát nem Pécshez, ami a felsőbb bíróságunk, az ítélőtábla székhelye –, ez pedig azt jelenti, hogy Zalaegerszegen a közigazgatási bíráskodás nagy része megszűnik.A jelenlegi négy bírói álláshelyünkből kettőre nem lesz szükség, hiszen annyira „kiürül” a közigazgatási ügyszak. A két, közigazgatási ügyszakban tevékenykedő bírónk pedig választhat: vagy megpályázza a veszprémi, új státuszokat, vagy pedig ügyszakot vált. Már dolgozunk azon, hogy – elsősorban a megnövekedett munkaterhű polgári ügyszakban – helyben továbbfoglalkoztassuk őket, ha maradnának Zalaegerszegen, személyi kötődéseik miatt. A munkaügyi bíráskodás területe azért nem jöhet szóba részükre, mert a közigazgatási régiók felállításával abban az ügyszakban is elég lesz egy bíró a jövőben. Mi erről a szakmai álláspontunkat kifejtettük, nagyon helytelenítettük ezt a döntést, mivel itt, Zalaegerszegen egy nagyon jó személyi és tárgyi feltételekkel működő, megalapozott ítéleteket hozó közigazgatási és munkaügyi bíróság működött. Nemrégiben beszélgettem dr. Darák Péterrel, a Kúria elnökével, aki kifejtette, hogy például adóügyekben a legmegalapozottabb döntések,többek között Zalából érkeztek a Kúriához, vagyis a legmagasabb bírói fórum is elismerte a munkánkat. Ezért is fájlaljuk ezt a jogalkotói döntést, hogy ebbe a jól működő rendszerbe ilyen módon nyúltak bele.

– A team munkához visszatérve, azért nem reménytelen a helyzet. Létszámbővítéssel ugyan nem számolhatunk, de új utakat kerestünk a célunk megvalósításához, kihasználtuk az informatikai fejlesztések kínálta legújabb lehetőségeket. A határozatok, jegyzőkönyvek készítésének gyorsítására és a leírói szűkös kapacitásunk tehermentesítésére, beszédleíró szoftverek használatával próbálkozunk 2014 decemberétől – ecsetelte a törvényszéki elnök. – Érdeklődésemet látva, az Országos Bírósági Hivatal Elnöke megbízott, a beszédfelismerő programok bíróságokon való alkalmazhatóságának tesztelésével. Több év teszteléssel, az igényeinkhez igazított fejlesztéssel a hátunk mögött elmondhatom, hogy sikerült áttörést elérni ezen a területen. A Zalaegerszegi Törvényszékhez tartozó bíróságokon, már 26 fő bíró és bírósági titkár használja a beszédfelismerő programot, munkájának megkönnyítésére. Ez a teljes bírói és bírósági titkári összlétszám közel harmada. A program – amelynek „zászlóvivői lettünk” – annyira sikeres, hogy ez év végéig dr. Handó Tünde elnök asszony kérésére, az ország valamennyi törvényszékén és ítélőtábláján bemutató előadást tartunk,a megszerzett tapasztalatainkról.

– Hogyan segítheti a beszédleíró program a team munkát? – kérdezett vissza sokatmondóan dr. Sorok Norbert. – A beszédleíró program használatával leírói kapacitás szabadítható fel, amely főleg a felsőfokú végzettségű bírósági ügyintézők esetében azt jelenti, hogy team munkára foghatók, azaz érdemi feladatokat tudnak ellátni a bírák vagy a bírósági titkárok mellett. A beszédleíró programok használatával javul az ítélkezés időszerűsége is. Van olyan bíró kollégám, aki a kész jegyzőkönyvet már a tárgyalás végén oda tudja adni a feleknek. Másrészt minőségileg is jobb jegyzőkönyvek és határozatok születnek, hiszen a diktáló azonnal látja a képernyőn a diktált szöveget, amit nyomban korrektúrázni is tud, így elhagyhatók a felesleges szóismétlések, összeszedettebb gondolatok kerülhetnek megfogalmazásra. Ez már a jövő bírósága, amelynek a küszöbén állunk.

Dr. Papp Attila2017-09-29 12:24:00


  A kereszténység a legüldözöttebb vallás

Megrázó látvány az a Krisztus-fej szobortöredék, amely Karamlesből származik, a tárgyat a káld katolikus egyház ajánlotta fel a tárlat számára. A festett szoborfej arca olyan látványt nyújt, mintha sírna, szomorú tekintete rendkívüli hatással van a látogatóra.


  Védjük meg együtt!

Három hete adtunk hírt arról, hogy valaki, ki tudja miért lenyeste a Kinizsi utcában egy sokak által kedvelt vadszőlővel befuttatott házról a szemet gyönyörködtető növényt. Mára a lefűrészelt vadszőlőtövek újrahajtanak, végig a Kinizsi utcai ház tövében. Succisa virescit, azaz: A megnyesett fa kizöldül. A bencés mottó nemcsak kertészeti üzenet, nem első eset, hogy egy szándék – akaratlanul - ellentétes eredményt szül.(P.J.)


  Az ELTE és a Semmelweis Egyetem kutatóinak új eredményei az Alzheimer-kutatásban

Bonyolultabb kockázati tényezők felismerésére is alkalmas új számítógépes módszerrel vizsgálták az Alzheimer-és és az időskori demencia kialakulásának kockázatát az ELTE és a Semmelweis Egyetem kutatói, akik eredményeiket az Archives of Gerontology and Geriatrics című folyóiratban publikálták.


  Jó ilyet olvasni a kanizsai Elimina Tour előtt…

Persze volt, hogy nekimentünk bácsiknak, meg majdnem széttörtünk pár kirakatot véletlenül. Szeretek ugratni, meg max sebességen döntögetni a bringát 10 cm-re a kint sörözgető lakosoktól. Itt sem volt máshogy, csak itt bácsikat nem lehetett fellökni, mivel szuperül le volt kordonozva az egész kör. Kirakatot viszont lehetett volna rombolni, ha nagyon elnézed a kanyart.


  Pont jó helyre került(em)…

Mondhatná a nagykanizsai, Csónakázó-tavi körforgalomnál felállított, nyolc méter magas torony, ami egy ola jfúrótorony kicsinyített mása tulajdonképpen. Ezért is került megfelelő helyre, hiszen kísértetiesen hasonlít a nemsokára teljesen megújuló, Csónakázó-tavi kilátótornyunkra, ami évtizedekkel ezelőtt szintén olaj fúrótoronyként „ment nyugdíjba”, hogy aztán, azóta, kilátóként szolgálja Murafölde fővárosát, Nagykanizsát.


  Akarunk-e áldozatok lenni?

A nemzeti szocialista és a kommunista rémtettek egyformán elítélendőek, nem alkalmazható kettős mérce – szögezte le egy megemlékezésen Cseresnyés Péter, majd a mindkét diktatúra börtönét megjárt Mindszenty bíboros idevágó ízes anekdotáját idézte: - Van-e különbség a nácizmus és a kommunizmus között? – kérdezték tőle egy sajtótájékoztatón. „Tőlem kérdik? Éppúgy ültem egyik börtönében, mint a másikéban. A kettő volt szövetséges is, ellenség is. Eben gubát nem cserélünk. (a tolmácshoz:) Ezt fordítsák le, ha tudják.”

FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül

A nap vicceállás Nagykanizsa, munka Nagykanizsa, Jooble
jooble