Ma 2019. február 23. szombat,    
Alfréd napja van.    
Látogatók száma : 39992329    
Honlapkeszites

Módosult a MAORT-telep építési szabályzata

A közgyűlés módosította az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló rendeletét, és egyetértett a helyi védettségű területnek minősülő MAORT-telepet érintő alábbi három változtatással, melyeket többek között az ott élők igényét figyelembe véve kezdeményezett Sajni József önkormányzati képviselői.

A testület 16 igen és 2 tartózkodó szavazattal egyetértett az ingatlan öntözésére szolgáló fúrt kút bejelentés és jegyzői engedély után történő elkészíttetésével, és terepszint alatti kialakításával. Az ingatlanon szabadtéri burkolt felület, járda, terasz, legfeljebb az ingatlan területének 5 százalékáig létesíthető. A külső térburkolat szürke színű kővel, betonnal vagy natúr égetett kerámia színével megegyező színű téglával, vagy téglautánzatú kiselemes anyagból készülhet. A Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottság kiegészítése szerint a járda színe megegyezhet a tetőcserép színével is.


 A telep alápincézett épületeinél a pincék külső megközelítésére épületenként egy külső pincelejáró lépcső és egy, legfeljebb 1,10 méter széles külső pinceajtó építhető be utólag. Az ilyen pincelejárat csak oldal- vagy hátsó homlokzat mentén alakítható ki az alábbi feltételekkel: a pincelépcső járóvonala az érintett homlokzat vonalával párhuzamosan, az épület mellett, a homlokzattól legfeljebb 1 méter széles sávban helyezhető el, és a pincelépcső támfala a terepszint fölé legfeljebb 10 centiméterrel emelkedhet. A pincelejárat a támfal síkja fölé legfeljebb 10 centiméterrel kiemelkedő csapóajtóval fedhető le.
Az előzményekkel kapcsolatban: a MAORT-telep a II. világháború idején, 1942-43-ban épült a Magyar-Amerikai Olajipari Rt. mérnökei és munkásai számára, egységes terv szerint. A háború utáni államosítással a telep állami tulajdonba került, de egészen a privatizációig a helyi olajipari vállalat kezelte a területet, így az lényegében változatlan formában megőrizte eredeti karakterét. Nagykanizsa lakói mindig is nagyra értékelték a MAORT-telepet, mely a város büszkeségének és egyik látványosságának számított, és rangnak minősült e különleges hangulatú kertvárosias környezetben lakni.
Az önkormányzat vezetése már 1992-ben, az első helyi védelmi rendeletének létrehozásakor egyedi védelem alá helyezte a MAORT-telep családi házait. E rendelet 1997. évi újraalkotásakor a telep területét helyi védelmi területté nyilvánította, és szigorú előírásokat hoztak az épületek és a növényzet védelmére. Lényegében e szabályozás van mindmáig hatályban. A MAORT-telepen élők – különösen az új beköltözők – részéről időről-időre felmerültek panaszok az építési előírások szigorúsága miatt, de az önkormányzat az építésügyi szakemberek és a városvédők álláspontját is mérlegelve következetesen kitartott e szabályok mellett.
A közgyűlés 2011. október 24-ei soros ülésén megalkotta az épített környezet helyi védelméről szóló rendeletét, mely néhány pontban módosította, pontosította a MAORT-telepre vonatkozó szabályokat is. Az új rendelet elfogadásával közel egy időben a lakosok részéről új igények jelentkeztek a telepet érintő szabályok szigorának enyhítésére.
A főépítész véleménye a lakossági kérelmekre: A MAORT-telep országos viszonylatban is rendkívüli építészeti és urbánus környezeti érték, melynek megőrzése az utókor számára minden e témával foglalkozó felelősen gondolkodó szakértő és döntéshozó erkölcsi kötelessége. Az, hogy e telep hosszú évtizedeken át ilyen „eredeti” formában fennmaradt, az valóságos csoda, de mindenképpen az olajipari vállalat hajdani felelősen gondolkozó vezetőinek és az ott lakók érdeme. Az önkormányzat is időben felismerte a saját felelősségét a telep védelme ügyében, és már 1992-ben az első helyi védelmi rendelet megalkotásakor a telep családi házait egyedi védelem alá, majd 1997-től területi védelem alá helyezte. Ekkor mondták ki azokat a szigorú szabályokat, melyek a telep eredeti karaktere megőrzésének biztosítékai. Megjegyzendő, hogy a MAORT-telepen már az építést követően is szigorú szabályok vonatkoztak az ott lakókra. Emellett a régi lakosok jó része ma is ragaszkodik a hagyományos rend fenntartásához és ellenez minden változtatást.
B.E.2012-02-04 06:31:00


További hírek:
A balatoni személyhajózás és a komp forgalma is nőtt
Indul a Filmklub
Egy gyújtogatót és egy verekedő bandát is bíróság elé állítanak holnap
Szabadidősport: a hangulatra sem lehetett panasz
Workania: a legrosszabbul fizetett ágazatokban nőttek a legjobban a bérek


KÖZÉLET ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül

A nap vicceállás Nagykanizsa, munka Nagykanizsa, Jooble
jooble