Ma 2017. november 24. péntek,    
Emma napja van.    
Látogatók száma : 34563849    


Honlapkeszites

Kedden temetik Nagykanizsán Bolla István atyát

„Minden nép saját törvényei szerint él; add meg az országnak a szabadságot, hogy aszerint éljen!’’ – az augusztus 20-án a délutáni órákban elhunyt jó humorú, nagy tudású plébános a Fenyvesi Újság címoldalán idézte Szent István intelmeit. - Az István által alkotmányában, kiterjedésében, kultúrájában és történelemformáló erejében újjáalakított Magyarország a keresztény Nyugat előretolt bástyája lett az előnyomuló mongol és török veszély ellen, és évszázadokon keresztül védőfal az ázsiai hódítók barbárságával szemben. Életének utolsó éveiben látta országa széthullását, az utódlási harcot, amely csak a jelenben képes gondolkodni – folytatta. Augusztus 29-én kedden 11 órakor a Jézus Szíve plébániatemplomban mutatnak be érte szentmisét püspöke és paptestvérei, ezután kísérik el a nagykanizsai köztemetőbe.


Nem csak göllei, zalaszentbalázsi, balatonfenyvesi hívei emlékeznek lényegre törő és közérthető szavaira, hiszen Kanizsán, szeretett szülő és felnevelő városában is szolgált mint helyettesítő. Homokkomáromban pedig sokat gyóntatott a bűnbocsánat kegyelme hű munkásaként. Búcsúzóul utolsó állomáshelyén írt gondolataiból idézünk:

Mindannyian „tékozló gyermekek” vagyunk, mindnyájunknak szükségünk van (lenne?) a megtérésre: de sokszor félünk a bizonytalantól, sokszor megelégszünk a „kényelmes kétségbeeséssel”, a mindennapok „ízetlen örömeivel”, inkább a feledést, mint az emlékezést választjuk… Nem hisszük el, hogy maga az Isten siet elénk, Ő az, aki nem aláz meg, hanem a karjaiba vesz, és visszaadja az ember méltóságát. A bűnbánattartás nem a gépiesen elmondott „szánom-bánom” típusú beszédet és magatartást jelöl, hanem olyat, amely meghaladja az önzést és az önközpontúságot, s folyamatosan ráébred arra, hogy az ember a szívét mindig a másiknál bírja. „A másik ember felé megvalósuló ilyen önmeghaladás és az ilyen önelfeledés nem gyengeség, hanem erő. Ez a valódi szabadság. Oly módon szabad, hogy még önmagától is képes szabaddá tenni magát, képes meghaladni, elfeledni önmagát, és úgymond átugrani a saját árnyékán.” – idézte István atya Walter Kasper bíborost. - Önmagunk árnyékának átugrása mint szabadságunk kifejeződése nem a semmibe való érkezést jelenti, hanem az ember részéről egy olyan szabad tér kialakítását, ahol az élő Istennel találkozhat. Megtapasztalhatja önnön feltámadását is Jézus feltámadása nyomán, amely Isten minden emberit és minden emberileg kiszámíthatót meghaladó transzcendenciájának kinyilatkoztatása.

Sokan katasztrófaként élik a bábeli nyelvzavart és az emberiség szétszóratását, holott Isten ítélete kegyelmi alászállásként fogható fel. Isten az egynyelvűség mítoszának szétrombolásával kiűzte az emberiséget a történelem színpadára. – fogalmazott Pünkösdkor az egyik éven - Bábel tornya örök kísértés az abszolút nyelv megalkotására, amit megtanulhatunk, de sohasem érthetjük meg, helyettünk beszél, mondatja magát, elrejt igazi önmagunk elől. Az apostolok pünkösdi tapasztalata, mint a Szentlélek eljövetele/ kiáradása a Szentháromságos Egy Isten személyes szeretetközösségének végső megnyilvánultsága. Az Egyház születésnapja, mivel tagjai küldetésüket ajándékként kapják arra, hogy a szétszóratásra ítélt emberiséget összegyűjtsék új közösségként Jézus Krisztus nevében. Ennek a közösségnek azonban a szeretet nyelvét kell beszélnie, amelynek nincs előre elsajátítható nyelvtana, nem kell szabályrendszerekhez igazodni, hogy állítsunk valamit. A szeretet nyelve sohasem válhat politikailag korrekt szövegeléssé, fecsegő magánnyá, zajos némasággá, mert így elveszítené megszabadító jellegét. Jézus Krisztus küldetése minden ember számára üzenet, az emberiség összes nyelve által megszólaltatható.

P.J.2017-08-26 11:10:00


További hírek:
A balatoni személyhajózás és a komp forgalma is nőtt
Indul a Filmklub
Egy gyújtogatót és egy verekedő bandát is bíróság elé állítanak holnap
Szabadidősport: a hangulatra sem lehetett panasz
Workania: a legrosszabbul fizetett ágazatokban nőttek a legjobban a bérek


KÖZÉLET ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül

A nap vicceállás Nagykanizsa, munka Nagykanizsa, Jooble
jooble