Ma 2017. október 21. szombat,    
Orsolya napja van.    
Látogatók száma : 34233159    


Honlapkeszites

Vállalja a vértanúságot is!

Új püspöke van a Nagykanizsát is magába foglaló Kaposvári Egyházmegyének: Varga Lászlót a Szűzanya első fátimai jelenésének századik évfordulóján szentelte fel Erdő Péter bíboros, prímás, Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius és Balás Béla emeritus kaposvári megyéspüspök. Az új főpásztor kijelentette: radikálisabb Krisztus-követésre vár mindenkit, maga pedig, ha kell, a vértanúságot is vállalja.


A kaposvári Nagyboldogasszony-székesegyházban Erdő Péter szentbeszédében azt is mondta: Varga László atya szívügyének tekinti az Oltáriszentség tiszteletét.

- Minden jó szándékú igyekezetünk és lelkipásztori munkánk csak emberi erőfeszítés marad, ha nem társul hozzá Isten kegyelme – folytatta a bíboros. - Ez a kegyelem pedig különlegesen sugárzik az Oltáriszentségből. Ha őrizzük és imádjuk templomainkban, átalakítja közösségünk életét. Ha hittel hordozzuk körül községeinkben és városainkban, védi és megáldja a bennük lakókat. A 2020-ra meghirdetett budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Világkongresszus előkészítése nagyszerű alkalom arra, hogy megújítsuk plébániáink, egyházmegyéink életét, és missziós szeretettel forduljunk a körülöttünk lévő világ felé.

Erdő Péter emlékeztetett: a püspökszentelést a Boldogságos Szűz Mária első fátimai megjelenésének századik évfordulóján tartják. 1917-ben, a szörnyű világháború pusztítása közben és az oroszországi forradalom hajnalán,a Szűzanya a biztos remény és a vigasztalás jeleként érkezett az emberiség számára.

- A fátimai üzenetek vége az az ígéret, hogy minden üldözésen és szenvedésen túl Mária Szeplőtelen Szíve győzedelmeskedni fog. Vagyis az a szeretet, amivel Isten szereti az emberiséget, és ami Szűz Mária irántunk való szeretetében tükröződik, hatalmasabb minden gonoszságnál, minden bűnnél és minden gyengeségnél.

A homília után, a szentelés szertartásában Varga László ígéretet tett arra, hogy a hitet megőrzi és hivatását teljesíti, majd megkapta a püspöki evangéliumos könyvet, a gyűrűt, a mitrát (püspöksüveget) és a pásztorbotot.

Az új püspök a Mária-oltár előtt a Szűzanya oltalmába ajánlotta egyházmegyéjét, első főpásztori beszédében pedig leszögezte: Krisztus-központú egyházat, papságot és kereszténységet szeretne, és erre utal püspöki címere is, amelyben egy megtört ostya és egy megtört ember látható, valamint egy szó, az irgalom olvasható. Mint jelezte, olyan egyházmegyét szeretne, amelyben az isteni irgalmasság egyre több helyre eljut, elérve a legszegényebbeket is, ennek érdekében pedig elindítja az irgalmasság házait.

- Az idők jeleit vizsgálva tapasztaljuk, hogy a keresztények a vér ökumenéjét élik napjainkban. Ezért egy radikálisabb Krisztus-követésre hívok mindenkit, ha kell, a vértanúságra is. Imádkozzatok értem, hogy ne hátráljak meg, ha ez bekövetkezik. Szükségem van rátok, kérem az imáitokat, a bizalmatokat és a szereteteteket, mert meghaladja az erőmet a rám bízott feladat. Szükségem van a Szentlélekre! – fogalmazott Varga László.

Az új püspököt Somos László esperes-plébános köszöntötte az egyházmegye papságának nevében, kiemelve: sokuk reménye teljesedett be, mikor megtudták, hogy a szentatya őt nevezte ki a Kaposvári Egyházmegye második püspökének.

– Címeredet látva arra gondoltam, ez egy nagyon szép lelkigyakorlat. Arra gondoltam, ez a te papi életed, lerajzolva és egy rövid mondatban leírva. A megtört kenyérben, az Eucharisztiában és a megtört emberben, a szegényben, a legkisebbekben ugyanaz a Krisztus van. Ezt ábrázolja címered, és ezt tanúsítja egész szolgálatod. Ez nem vallásgyakorlat, nem is vallási aktivitás, annál sokkal több. Ez misztika. A misztika útját járod. Kérlek, egyházmegyénket is vezesd erre az útra, melyen te évtizedek óta haladsz – mondta a kaposfői plébános.

Péter Árpád

Varga László (a mikrofon előtt) radikálisabb Krisztus-követésre hív (Fotó: Kaposvári Egyházmegye)

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Kanizsa Lokálpatrióta Hetilapban jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.05.19.2017-05-19 11:23:00


További hírek:
A balatoni személyhajózás és a komp forgalma is nőtt
Indul a Filmklub
Egy gyújtogatót és egy verekedő bandát is bíróság elé állítanak holnap
Szabadidősport: a hangulatra sem lehetett panasz
Workania: a legrosszabbul fizetett ágazatokban nőttek a legjobban a bérek


KRÓNIKA ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül

A nap vicceállás Nagykanizsa, munka Nagykanizsa, Jooble
jooble