Ma 2017. november 19. vasárnap,    
Erzsébet napja van.    
Látogatók száma : 34537622    


Honlapkeszites

Vitézek, hősök, magyar katonák…

A legdrágábbat, az életüket adták azok a hősök Magyarországért, de legalábbis valódi hőstetteket hajtottak végre azok a bátrak, akikről, hétről – hétre megemlékezek itt, az online térben. Megérdemlik, mert azt gondolom, hogy igenis jár néhány perc és egy-két emlékező gondolat azoknak, akik egy-egy adott helyzetben nem törődtek az életükkel, hanem bajtársaik és hazájuk megmentése érdekében, akár fel is áldozták azt. Ez az írás arról a néhány kiváltképp bátor katonáról mesél, akik a Trianonban igazságtalanul elvett Felvidék és Kárpátalja „visszatérése” során tűnt ki helytállásával. Volt olyan katona is köztük, akit Nagykanizsán temettek el.


Az Osztrák-Magyar Monarchia romjain 1918-ban létrejött Csehszlovákia mesterségesen létrehozott határai között körülbelül egymillió magyar ember került abba a helyzetbe, hogy egyik napról a másikra egy idegen ország idegenszívű állampolgárává deklarálták. Ezt a mesterségesen „összetákolt” csehszlovák államot az 1938-as müncheni egyezményben a fasiszta Olaszország és a náci Németország – a nyugati nagyhatalmak hallgatólagos jóváhagyásával – feldarabolta. A többségében németek lakta Szudéta-vidék Németországhoz került, a Felvidék déli, tisztán magyarlakta sávját pedig – 1938. november 2. napján –az első bécsi döntés visszaadta Magyarországnak. Szlovákia 1939. március 14-én kikiáltotta függetlenségét, majd másnap a magyar hadsereg bevonult a még vissza nem adott Kárpátaljára, míg Cseh- és Morvaország pedig közvetlen német fennhatóság alá került.

Ezekben a magyarok számára igazságos, dicsőséges és izgalmas hetekben, hónapokban a hadseregünk katonai akcióiban résztvevő magyar bakák sokszor gondolkodás nélkül, hősként adták életüket egy-egy magyarlakta terület visszafoglalásáért vagy éppen megtartásáért. Csak néhányat említek alább a sok száz bátor közül.

 

 

1939. január 6. napjának hajnalán Munkácsot cseh támadás érte Oroszvég felől, ahol egy kis létszámú magyar határőrs tartózkodott. A csehek közel 600 emberrel, 3 páncélgépkocsival és az általuk vontatott könnyűtüzérséggel áttörtek a magyar határon. A támadókkal a határőrökön kívül a városban tartózkodó magyar csendőrök, vasutasok, rendőrök és civilek – az újraszerveződött Rongyos Gárda néhány tagja –is szembeszálltak (körülbelül 30 fő), valamint harcba bocsátkoztak a nem igazán erre kiképzett honvéd térképészek is. SZARKA ISTVÁN őrmester házról-házra küzdötte előre magát és folyamatos tüzelésével megzavarta a támadókat. A fatelephez érve, az ott lévő cseh golyószórót kézigránáttal leküzdötte, majd ezután halálos lövést kapott. Tettéért posztumusz Magyar Arany Vitézségi Éremmel tüntették ki, ő volt a legelső, aki megkapta ezt a kitüntetést. ROZS JÓZSEF zászlós, szintén térképész katona a határőrök közé állt, és szinte elsőként vette fel a harcot az Oroszvég felől támadókkal. Rozs felugrott az élen haladó cseh páncélkocsira, és a vezető figyelő nyílásába tette fegyvere csövét, majd beletüzelt a cseh páncélgépkocsiba. A páncélkocsi erre az út menti árokba fordult és megrekedt. A cseh páncélozott járműből zsákmányolt géppuska és lőszerek felhasználásával a magyar védelem megrohamozta és elsöpörte a hídfőre állított cseh golyószórót. A küzdelem során Rozs József hősi halált halt, és másodikként kapta meg a Magyar Arany Vitézségi Érmet. Ugyanebbe a harcba kapcsolódott be katonái élén CSAPÓ JÓZSEF főhadnagy. Nyolcadmagával kelt át a Latorca hídján, és Oroszvég felé sietett, ahonnan a csehek közeledtek. Míg az első páncélkocsit Rozs József zászlós harcképtelenné tette, addig a másik kettőt Csapó és katonái futamították meg. Az árokba fordult páncélgépkocsiból kiszerelték a géppuskát, és tüzelni kezdtek a csehekre. Miközben Rozs elesett, Csapó és katonái rohammal foglalták el a csehek állását. A harc közben Koncz főhadnagy megsebesült, akit Csapó fedezékbe próbált vonszolni: ekkor érte halálos lövés. Az erős cseh támadó csoport megtépázva vonult vissza, így Munkács megmenekült. Csapó József tüzér főhadnagy önfeláldozó és vitéz magatartásáért utólag a Magyar Érdemrend hadiszalagon és kardokkal díszített lovagkeresztjét kapta meg.

A 24. határvadász zászlóalj azt kapta feladatul, hogy Nagyszöllős előtt, Fancsika és Tekeháza térségében támadja meg a cseh páncélos utóvédeket, majd lépje át a határt, és szállja meg Kárpátalja eddig csehszlovák kézen volt, magyarlakta határmenti sávját. A határvadászok 1939. március 15. napjának kora hajnalán lendültek támadásba. A feketeardói őrs 25 fős szakasza őrsparancsnokukkal, PÓTI KÁROLY szakaszvezetővel az élen megtámadta a még cseh kézen lévő Szászfalu drótakadályokkal és lövészárkokkal védett helyőrségét. A szakasz a községet négy irányból közelítette meg, de a géppuskákkal is megerősített védőállásokból a csehek erős tűzzel fogadták a magyar csapatot. Póti maga kezelte az őrs golyószóróját, de miután megsebesült az erős ellenséges tűzben, a magyar támadás elakadt. A sebesült Póti nem vonult vissza, hanem parancsaival irányította a határvadászok harcát. A cseh védelem harckocsival támogatott ellentámadásba kezdett, eközben a szakaszvezetőt újból eltalálták, de a szakasza mindaddig kitartott, amíg a szomszédos őrs erősítése meg nem érkezett. Póti a cseh harckocsi ellentámadásakor, a harcjármű géppuskájából közvetlen közelről kilőtt több, fejét ért lövés következtében életét vesztette. Vele együtt halt hősi halált a határvadász szakasz 13 katonája. A harcban tanúsított vitéz és bátor magatartásáért posztumusz tüntették ki a Magyar Arany Vitézségi Éremmel. Ő volt az, aki harmadikként kapta meg ezt a kitüntetést.

 

 

A magyar csapatok közeledtére, 1939 márciusában a huszti vasútállomásról a Szics-gárdisták egy fegyverrel és lőszerrel megrakott vasúti szerelvénnyel próbáltak elmenekülni. A Vak Bottyán 14. kerékpáros zászlóalj II/2. páncéltörő ágyús szakaszának golyószórós raja – TÓTH LAJOS őrvezető parancsnoklata alatt –folyamatos tüzével ezt megakadályozta. Majd 1939. március 16-án Veresmartnál került ellenséges golyószóró tűzbe a raj. Tóth tüzelőállásba rendelte katonáit, majd kilőtték az ellenséget és szabaddá tették az utat Huszt felé, ahol újabb támadás érte őket. Ezt a golyószórót Tóth puskagránáttal kilőtte. Ezután, március 24-én Szobránc mellet, Alsóhalas majornál, tüzérségi előkészítést követően, tucatnyi páncélozott gépkocsi támogatása mellett tört be a magyar területre a Hlinka-gárda. Tóth őrvezető egy páncéltörő ágyú bravúros kezelésével négy gépkocsit is kilőtt, mire az ellenséges támadás elakadt. A másnap megismétlődő roham hasonló eredményt hozott: akkor az őrvezető két tehergépkocsit lőtt ki majd zsákmányolt két ágyút is. Hőstettéért hatodikként kapta meg a Magyar Arany Vitézségi Érmet.

1939. március 26-án a 38/1. század második küzdő szakaszát vezette SZABADY BÉLA őrmester. A századnak a Kiskolon községet környező Cerbuna 434-es magaslatot kellett elfoglalnia. Szabadi és egész szakasza önként jelentkezett felderítő-előőrsnek. Az őrmester a szakasz élén haladt, mikor az egyik földkúp mögül géppuskatüzet kaptak. Szabadi tüzelőállásba vezényelte a szakaszt, majd a golyószórósától elvette a fegyvert, és folyamatos tüzeléssel a század beérkezéséig tartotta a vonalat. Ekkor felbuzdulva a beérkező század láttán, nem törődve az egyre erősödő cseh tűzzel, tovább tört előre, mire egész szakasza utána indult, így a magaslat elfoglalásában kiemelkedő érdemük volt. Szabadi azonban súlyos lövést kapott, és 1939 április 2. napján elhunyt. A hős magyar katonát Nagykanizsán, katonai tiszteletadással temették el: negyedikként részesült Magyar Arany Vitézségi Éremben.

Vitéz Szabady Béla sírja a Nagykanizsa Köztemető XX. parcella, 3. sor, 17. sírhelyén található, amit ide kattintva tekinthetnek meg olvasóink.

Dr. Papp Attila2017-04-23 08:13:00


További hírek:
A balatoni személyhajózás és a komp forgalma is nőtt
Indul a Filmklub
Egy gyújtogatót és egy verekedő bandát is bíróság elé állítanak holnap
Szabadidősport: a hangulatra sem lehetett panasz
Workania: a legrosszabbul fizetett ágazatokban nőttek a legjobban a bérek


SZÓRÓL SZÓRA ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül

A nap vicceállás Nagykanizsa, munka Nagykanizsa, Jooble
jooble