Ma 2017. november 19. vasárnap,    
Erzsébet napja van.    
Látogatók száma : 34534540    


Honlapkeszites

Idegen szívvel a magyar trónon

Ötszázegy éve annak, hogy meghalt a Jagelló-házból származó királyunk, aki fiára, II. Lajosra egy hanyatló országot hagyott, üres államkincstárral, forrongó parasztsággal, zabolázatlan nemesekkel és a legnagyobb ellenséggel: a déli határok mellett álló törökökkel. Felelőtlen ígérete miatt lett a Habsburgoké fia halála után a magyar korona: II. Ulászló uralkodásának majd két évtizede nagyban hozzájárult ahhoz az úthoz, amely végül Mohácsra vezetett…


A török ellen meghirdetett keresztes hadjárat a Dózsa-féle parasztháborúba torkollott, és II. Ulászlóa halála előtt, Miksa császárral még kötött egy olyan szerződést, amely szerint fia, Lajos utód nélküli halála esetén a magyar trónt a Habsburg-család örökli. A mohácsi csatával ez a lehetséges jövő ténnyé vált a Magyar Királyság számára. Ulászló uralkodása nem említhető egy lapon Mátyás király dicsőséges évtizedeivel, aki az egyik legnagyobb magyar király volt.

II. Ulászlóról meséljen Losontzi István „Hármas Kis – Tükör"-jének (megjelent Bucsánszky Alajos nyomtatásában és kiadásában, Pesten, 1868-ban)lapjai (280 – 282. o).

„II. Ulászló, csehországi király, a koronát mások felett sok vitatkozások után, Beatrix-, Mátyás özvegyének s a hatalmas Zápolyai – háznak befolyásával, mivel Zápolyai István bécsi parancsnoknak egész Szepes vármegyét ajándékba adták, cseh nyelven írt diplomájával, elnyerte 1490-ben, miután Farkas-hida mellett, Pozson megye szélén, a Vághoz közel, a nemzet szabadságát diplomával megerősítette, megkoronáztatott. Budán lakott.”

„1. Igen jámbor, együgyű ember volt. Akármi hírt vittek neki, azt szokta mondani tótul (magyarul nem tudván): Dobzse, jól van, melyért a csintalan magyarok Dobzse Laczinak hívták. A főrendek semmit sem tartván tőle, sok törvénytelenségeket követtek el, ahonnan közbeszédben mindjárt uralkodása elején sokan igy panaszkodtak: Meghalt MÁTYÁS király, oda az igazság!”

„2. Korvinus János, atyja kincseit Buda várából magával vivén, Lepoglava, horvátországi jószágába huzta magát, feleségül vevén Frangepán Beatrix grófnőt.”

„3. Fridrik császár fia Maximilián, Bécset Austriával és Stájerrel együtt, – Zápolyai István gyalázatosan odahagyván Bécs városát, – visszafoglalta, hadával beütvén az országba, Székes-Fehérvárt pusztitotta. A magyar királyok sirboltjait felrombolta, s a mi kincset ott talált, elrabolta.”

„4. Albert, a lengyel király, Ulászló öcscse, bejött az országba, de ezzel Ulászló király csakhamar békességre lépett, 30.000 aranyat, és Siléziának némely részét adván neki.”

„5. A gazdag Ujlaky Lőrincz herczeget, ki a király ellen támadott, megalázta, s minden jószágaitól megfosztotta.”

„6. 1505-dik esztendőben a Rákoson országgyülést tartott.”

„7. A kincstár oly üres volt, hogy a királyi konyhában marhahusra sem volt pénz, hitelbe a budai mészárosok nem adtak, hanem a pecsenyesütő asszonyoknál kénytelen volt pecsenyét vásárolni, melyet Laczi-konyhának nevezett a nép. A főnemesség a királyi méltóság ekképeni lealacsonyitásában nagy bűnös részes volt.”

„Ulászló meghalt 1516-ik esztendőben, hagyván maga után Anna leányát, és Lajos fiát.”

„Ezen király idejében a kereskedésre nézve két igen nagy következésü történet adta magát elő, t. i. 1491-dik esztendőben fedezték fel a spanyolok Amerikát, a világnak negyedik részét Colombo Kristóf hajós által. 1498-dik esztendőben pedig a portugalluso kfeltalálták Ázsiába vezető tengeri utat, a Jó reménység foka mellett, mert ezen idők előtt a keleti kereskedés utja Ázsiából, Kelet-Indiából részint Egyptuson (Afrikán) ment keresztül, – Dalmátiai városokon, s Velenczén által Német-, Francziaországba, részint Persia-, Török-, Görög-, Örményországon keresztül szárazföldön szálliták a kereskedők és kalmárok portékáikat Európába.”

Dr. Papp Attila2017-03-14 15:31:00


További hírek:
A balatoni személyhajózás és a komp forgalma is nőtt
Indul a Filmklub
Egy gyújtogatót és egy verekedő bandát is bíróság elé állítanak holnap
Szabadidősport: a hangulatra sem lehetett panasz
Workania: a legrosszabbul fizetett ágazatokban nőttek a legjobban a bérek


JEGYZET ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül

A nap vicceállás Nagykanizsa, munka Nagykanizsa, Jooble
jooble