Ma 2019. március 27. szerda,    
Hajnalka napja van.    
Látogatók száma : 40414097    
Honlapkeszites

Legnagyobb értékünk a városát, közösségét szerető, hivatásának élő ember: őket ünnepeltük a Város Napján

Az Eraklin Táncklub Egyesület tagjainak táncával kezdetét vette a 2016. évi Város Napja alkalmából rendezett ünnepi közgyűlés a Medgyaszay Házban. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Cseresnyés Péter államtitkár, Nagykanizsa és a térség országgyűlési képviselője és gróf Bethlen István. Városunk születésnapjára testvérvárosainkból, Ptujból, Csáktornyáról, Kovásznáról, Magyarkanizsáról, Togliattiból, Kazanlakból, Gleisdorfból és Puchheimból is érkeztek delegációk.
A Nagykanizsai Városi Vegyeskarral közösen elénekelt Himnusz hangjai után Dénes Sándor lépett a színpadra. Tolkien, a nagy angol író és professzor gondolatával köszöntötte a 22. Város Napja Ünnepi Közgyűlésén megjelenteket.


„Az emberek azokra a történetekre emlékeznek, amik jelentettek valamit… E történetek szereplői gyakran visszafordulhattak volna, de nem tették. Továbbmentek, mert volt mibe kapaszkodniuk.”
– Tolkien szavai idézték fel bennem azt a gondolatot, hogy minden emlékezetes vagy emlékezetre méltó történetnek kell, legyen egy eredőpontja, ahonnan elindul a cselekmény kibontakozása, az események sorozata és a színrelépések szövevényes folyamata. E történeteknek vannak hősei, cselekvő és tevékeny szereplői, akik képesek megváltoztatni a környezetüket, képesek hatni az őket körülvevő közösségre, és akiknek tettei korszakokká tagolják az időt – e bevezető szavakkal tért rá a mostani rendezvény jelentőségére a városvezető. – A mi városunk, Nagykanizsa története 771 évvel ezelőtt kezdődött. Egy IV. Béla királyunk által szignált 1245-ből származó adománylevél említi az utak metszéspontjában fekvő Kanizsa nevét elsőként, ide tekinthetünk vissza, mint a forrásunkra. Ez az időpont szimbolikusan városunk eredete, amikor is megszületett egy gyönyörű és büszke település, amely története és történelme során mindvégig megőrizte fenségét. Gondoljunk példaként Thury Györgyre, akinek élete és becsülete még akkor is, azáltal is fémjelzi e fenséget, ha életét, várát és a várost vesztette is el utolsó csatájában. Mégis, hősi erénye tartást ad az utókornak, tartást ad számunkra is, megszabva utunk irányát.
– Városunk 771 évvel ezelőtti kezdetét, a mi közös történetünket, annak hőseit ünnepeljük a mai napon – hívta fel a figyelmet az ünnepi szónok. – Huszonkettedik alkalommal állunk meg, egymás szemébe nézve, hogy értékeinket számba vegyük, és közös jövőnk magújítása okán emlékezzünk városunk múltjára. Azért állunk meg, mert a kapaszkodóinkat jelentő, az életünket továbblendítő értékeinkkel kizárólag elmélyülten és szeretettel lehetséges azonosulni. Az irányt őseink, a mi közös történetünk hősei mutatták meg, ezért az ő életük és cselekedeteik megértése időt és odafigyelést igényel. Különben elveszünk az utunkon, és a mi jelen történetünk már nem fog jelenteni semmit. Nem lesz tartalma, amely gyermekeink világában majdan fogódzóként szolgálna, hogy segítse az ő törekvéseiket, példát állítva cselekedeteikhez. Akkor mások vonzzák el őket tőlünk, és a mi történetünk véget ér.
Pedig van mire büszkék lennünk. Ezért is kell megállnunk, hogy lássuk, méltó a jelenünk és a jövőképünk is a város dicső múltjához – hangsúlyozta a város első embere. – Hiszen a néhány évvel ezelőtti vezetői szemléletváltás következményeként városunkban rengeteg gyümölcs, tehát sikeres és látványos beruházás és fejlesztés valósult meg, és számos nagyszerű dolog született – sorolta az eredményeket a polgármester. – Megújult a főterünk, mely a mai napon leleplezett gróf Bethlen István egészalakos bronzszobrával immáron méltóvá lett a nagy hagyományokkal rendelkező múltunkhoz és büszke polgáraihoz. A múlt héten fejeződött be a városrekonstrukció második szakasza is, mely a főutca újjáéledését jelenti, egységes és esztétikus arculattal. Teret biztosítva a kerékpározásnak is, amelynek lehetőségei jelentősen javultak az elmúlt években, követve értékeinkre és erősségeinkre építő stratégiánkat. Impozáns épületeink újultak meg időközben a város legkülönbözőbb pontjain, méltóan elődeink ránk hagyott örökségéhez. Ugyanakkor játszóterek, műfüves futballpályák épültek, élhetőbbé és egészségesebbé téve a családok, a gyermekek életét. Nagykanizsa e lényeges és nagyszabású fejlesztések révén valóban Magyarország nyugati kapujává vált – jelentette ki a polgármester.
És a gyarapodás, értékeink növekedése nem áll meg. Hiszen a szemléletváltozás eredményeként sikeres jövő elé, újabb nagyszabású fejlődés elé nézhetünk. Az elmúlt időszakban az értékeink számbavételén alapuló együttműködés révén olyan tervek születtek, melyek Nagykanizsát előre lendítik. Nemsokára elkezdődnek azok a fejlesztések a Modern Városok Programja keretén belül, amelyeket már mi magunk határoztunk meg, a magunk képességeire, adottságaira építettünk és terveztünk meg. Megújul, és kulturális, turisztikai és gazdasági funkciót kap a Ferences rendi kolostor míves és értékes épülete. Régi adósságot törlesztünk ezáltal, ugyanakkor az oly hiányzó attrakció területén is nagyot léphetünk előre e nagyszabású rekonstrukcióval. Mint ahogy a sport- és rendezvénycsarnok, a konferenciaközpont és az úszócsarnok felépülése is a város fejlődését szolgálja majd, szintén a mi sajátos múltunkra, erősségeinkre alapozott stratégiai gondolkodást követve. Ez a mi nagy lehetőségünk, és a mi közös felelősségünk – hangsúlyozta.
A legnagyobb értékünk azonban az ember. A kiművelt, városát, közösségét szerető, hivatásának élő ember, aki a jelen történelmi hőse, Nagykanizsa múltjának méltó örököse. Őt, pontosabban Őket, kitüntetett polgárainkat és közösségeinket, vállalkozásainkat köszöntsük ma elsősorban, mert ők azok, akik által a mi közös történetünk jelent valamit, tartalma van és ezáltal emlékezetre méltó. Ők azok, akik példaként állnak előttünk, holott gyakran visszafordulhattak volna, de nem tették. Mindig továbbmentek, meghaladták önnön lehetőségeiket, mert volt mibe kapaszkodniuk.
Álljunk meg tehát egy pillanatra munkánk közepette, és szenteljük rá az időt a megünneplésükre. Hiszen mi magunk is őbeléjük kapaszkodhatunk, értékekkel teli életük és munkásságuk művébe.
Tartóztassuk fel az időt három szép napra, hogy összetalálkozva büszkén és együtt indulhassunk neki a jövő nagy feladatainak, hogy majdan elmondhassuk közösen: Köszönjük élet! áldomásidat, Ez jó mulatság, férfi munka volt! – e gondolatokkal zárta köszöntőjét Dénes Sándor.
A hagyományoknak megfelelően, a díszközgyűlésen elismerésben részesítették azokat a személyeket, közösségeket és vállalkozásokat, akik sokat tettek Nagykanizsáért, nevükkel városunk hírnevét öregbítették. A 2016. év kitüntetéseit Dénes Sándor polgármester és Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselője adta át.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Norbert Seidl úrnak, Puchheim város polgármesterének Nagykanizsa és Puchheim közötti testvérvárosi kapcsolatok fejlesztéséért, Nagykanizsa jó hírének Bajorországban történő terjesztéséért „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere” kitüntető címet adományozta.
A közgyűlés Szálka Miklós építésznek, Nagykanizsa városképét meghatározó több évtizedes kiváló szakmai tevékenységéért „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere” kitüntető címet adományozta.
A közgyűlés Szekeres Emil festőművésznek, városunk képzőművészeti életében kiemelkedő életművéért „Nagykanizsa Megyei Jogú Városért” kitüntető címet adományozta.
A közgyűlés Schüller Róbertné részére városunk közéletében végzett közösségépítő tevékenységéért és a városkörnyéki horvát nemzetiség körében végzett pedagógusi tevékenységéért a „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Nemzetiségeiért” kitüntető címet adományozta.
Dr. Szalai István intézetigazgató egyetemi tanárnak, a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszán a gépészmérnöki alapszak elindításáért, valamint a Soós Ernő Víztechnológiai Kutatóközpont létrehozásáért végzett munkájának elismeréseként „Nagykanizsa Oktatásáért” kitüntető címet adományozott a közgyűlés.
Szintén „Nagykanizsa Oktatásáért” kitüntető címet adományozott a közgyűlés Szmodics Józsefné nyugalmazott iskolaigazgatónak szakmai életútja elismeréseként.
Az Eraklin Táncklub Egyesület részére, a tánckultúra területén végzett negyedszázados kiemelkedő tevékenységéért „Nagykanizsa Kultúrájáért” kitüntető címet adományozott a közgyűlés.
Ugyancsak „Nagykanizsa Kultúrájáért” kitüntető címet vehetett át értékes grafikusi, tervezőgrafikusi és fotóművészi munkásságáért Melega István Tihamér képzőművész.
„Nagykanizsa Sportjáért” kitüntető címet adományozott a közgyűlés néhai Szántó Zoltán testnevelő tanárnak, a város sportéletében játékosként és sportvezetőként végzett kiemelkedő munkájáért.
„Nagykanizsa Sportjáért” kitüntető címet vehetett át kiemelkedő sportolói és sportvezetői munkájáért Vlaszák Géza labdarúgó edző.
A közgyűlés Somogyi Ottó csoportvezetőnek hosszú évek óta végzett kiemelkedő munkájáért „Paizs Ferenc Díj” kitüntető címet adományozott.
A közgyűlés döntése értelmében „Szekeres József Díj” kitüntető címet kapott dr. Bogár Gáspár nyugdíjas háziorvos, katolikus pap a több évtizedes testi és lelki gyógyító szolgálatáért. Ugyancsak „Szekeres József Díj” kitüntető címet adományozott a közgyűlés a több évtizedes kiemelkedő munkája elismeréseként dr. Matoltsy András osztályvezető főorvosnak.
„Nagykanizsa Környezetkultúrájáért” kitüntető címet adományozott a közgyűlés a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.-nek, az elmúlt 100 évben a vízszolgáltatásban végzett kiváló tevékenysége elismeréseként. A kitüntetést Kassai Zoltán elnök-vezérigazgató vette át.
A közgyűlés dr. Kékesi Jenő Géza nyugalmazott határőr alezredesnek, a város és térsége lakóinak érdekében végzett tevékenysége elismeréseként „Nagykanizsa Biztonságáért” kitüntető címet adományozta.
A közgyűlés az Annanet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részére kis- és középvállalkozás kategóriában „Az Év Vállalkozása” kitüntető címet adományozta. Szintén, „Az Év Vállalkozása” kitüntető címet vett át kis- és középvállalkozás kategóriában Horváth Imre egyéni vállalkozó.
A közgyűlés a Dynamic Technologies Hungary Kft. részére a nagyvállalkozás kategóriában „Az Év Vállalkozása” kitüntető címet adományozta.
A közgyűlés dr. Kulcsár Gyula nagykanizsai születésű, nemzetközi hírű biokémikusnak a rákkutatás területén végzett kiemelkedő tudományos tevékenységéért, Nagykanizsa hírnevének növeléséért „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára” kitüntető címet adományozta.
A kitüntetettek nevében dr. Kulcsár Gyula, városunk díszpolgára mondott köszönetet.
Idén ünnepeljük Nagykanizsa és testvérvárosunk, Puchheim között 25 éve fennálló gyümölcsöző kapcsolatot. Ez alkalomból a két város együttműködéséről Norbert Seidl úr, Puchheim város polgármestere osztotta meg gondolatait a hallgatósággal. A díszközgyűlés a nagykanizsai születésű Kónya István lantművész ünnepi műsorával zárult. Kónya István a Hágai Királyi Konzervatórium régizene tanszakán tanult. Ő az első magyar lantművész, aki lantdiplomával rendelkezik. Szólistaként, kísérőként és különböző zenekarok tagjaként Európa számos országában koncertezik. Sok neves hazai régizene kurzus tanára és művészeti vezetője.
 

B.E.2016-04-30 05:30:00


További hírek:
A balatoni személyhajózás és a komp forgalma is nőtt
Indul a Filmklub
Egy gyújtogatót és egy verekedő bandát is bíróság elé állítanak holnap
Szabadidősport: a hangulatra sem lehetett panasz
Workania: a legrosszabbul fizetett ágazatokban nőttek a legjobban a bérek


KRÓNIKA ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül

A nap vicceállás Nagykanizsa, munka Nagykanizsa, Jooble
jooble